Kompetansepakker om barnehage- og skolemiljø

Utdanningsirektoratetet har utvikler kompetansepakker om trygt og godt miljø i barnehage, skole og SFO.

Publisert 15.09.2021

Kompetansepakkene skal bidra til en kollektiv kompetanseheving, der ledelsen og hele personalet deltar i en felles utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Kompetansepakken skal bidra til å reflektere over holdninger, normer og barnehage- og skolekultur, og utvikle egen praksis og handlingskompetanse. Når dere jobber med kompetansepakken får dere innsikt i ulike faglige perspektiver på arbeid med barnehage- og skolemiljø, mistrivsel og krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Kompetansepakkene ligger på kompetanse.udir.no og er gratis og tilgjengelig for alle. Du kan logge på med Feide eller opprette en egen bruker.

Innholdet i kompetansepakken om barnehagemiljø utvikles i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, og kompetansepakke for SFO og skolemiljø utvikles i samarbeid med RVTS Sør.