Informasjon om gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2021

Nasjonale prøver gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Ferdighetene er viktige for læring i alle fag.

Publisert 25.08.2021

Prøvene for 5., 8. og 9. trinn er obligatoriske og gjennomføres i år fra 6. september til 1. oktober (uke 36 til 39). Påmeldingen til alle prøvene åpnet allerede 2. august. 

Se Utdanningsdirektoratets informasjon til de som er ansvarlige for gjennomføringen, både på skole- og skoleeiernivå.

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/administrere-nasjonale-prover2/#ansvar-for-gjennomforingen

Oppstår det problemer i forbindelse med gjennomføring av nasjonale prøver skal skolene ta kontakt med skoleeier som ved behov kontakter oss. For brukerstøtte på de skoleadministrative systemene, ta kontakt med leverandøren av systemet.

Det er viktig at det hos skoleeier er tydeliggjort hvem som er ansvarlig for prøvene og som også er brukerstøtte for skolene ved behov. Kontakt Statsforvalteren hvis det er problemer med tilganger som skoleadministrator+ i PAS.

Unngå å legge opp til ordinær gjennomføring av prøvene i den siste uken (uke 39). Erfaringsmessig er det behov for at denne uken brukes til å ta igjen prøver for elever som har hatt fravær.

Vi hos Statsforvalteren i Agder ønsker lykke til med gjennomføringen!