OBS! Utvidet svarfrist! SVAR INNEN 20. MAI. Er du adoptert og over 18 år? Vil du hjelpe nye adoptivfamilier til å få den hjelpen de trenger?

Bufdir har fått i oppdrag å utrede hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp etter adopsjon. De ønsker derfor at adopterte over 18 år forteller oss hvilke behov for hjelp og støtte de har hatt i ulike faser av livet. Undersøkelsen er helt anonym. Frist 20. mai. 

Publisert 12.05.2021

denne lenken > kan du lese mer om spørreundersøkelsen, og bakgrunnen for den.

På forhånd takk for hjelpen! 

 

Lenke direkte til undersøkelsen >