Nasjonal videreutdanning for barnevernansatte høst 2021

UiT Norges arktiske universitet tilbyr nasjonal videreutdanning for barnevernansatte i hele Norge som legger vekt på barnevernfaglig kollegaveiledning

Publisert 10.03.2021

Utdanningen er et satsingsområde fra Barne-ungdom og familiedirektoratet (Bufdir) og som gir økonomisk støtte til arbeidsgivere som sender ansatte på utdanningen. Emnet har tidligere vunnet utdanningspris ved UiT og er i år nominert til Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning v/DIKU.

 

Det gjøres opptak på utdanningen nå i vår med oppstart til høsten.  Søknadsfrist er  15 april 2021.

 

Lenke til emnesiden for faget finner du i høyremargen.