Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Barn og foreldre

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


04.02.2021

Folkehelseinstituttet sender i dag SMS om appen Smittestopp

FHI sender i ettermiddag en SMS om appen Smittestopp til innbyggerne i Agder, Vestland, Rogaland og Vestfold og Telemark. Rundt 700 000 brukere i Norge har så langt lastet ned appen.


18.12.2020

Hvem kan barn og unge henvende seg til hvis de trenger hjelp i julen?

Statsforvalteren i Agder anbefaler alle som jobber med barn og unge om å opplyse om hvilke hjelpetilbud som er åpne gjennom jul og nyttår. 


07.12.2020

Ny avtale skal styrke tilliten til barnevernet

Dei siste åra har barnevernet fått kritikk både nasjonalt og internasjonalt. No tek Kommunesektorens sentralorganisasjon (KS) og Barne- og familiedepartementet grep for å styrke tilliten til barnevernet gjennom ein felles avtale.


01.12.2020

Fylkesmannen gjennomførte webinar om sårbare barn og unge under covid-19 pandemien

Webinaret ble tatt opp fra Kilden Teater- og Konserthus.


26.10.2020

PRESSEMELDING: Fylkesmannen blir statsforvalter

Fra 1. januar 2021 får fylkesmannen den nye, kjønnsnøytrale tittelen statsforvalter.


23.10.2020

Hvordan er det å være ung under koronaepidemien? Fylkesmannens ungdomsråd ga oss et innblikk i hvordan det er.

På møtet i Kristiansand den 15. oktober ville fylkesmannen Stein A. Ytterdahl vite hvordan det var å være ung nå under korona. Det hadde disse engasjerte ungdommene mye å fortelle om.


23.09.2020

Webinar om sårbare barn og unge under covid - 19-pandemien

Da covid -19-pandemien inntraff fikk det store konsekvenser for sårbare barn og unge. Hvordan tar vi vare på barn og unge fremover?

 


26.08.2020

Bruk nettstedet Nora

Selv om vi har lover og regler i Norge som gjelder for alle, opplever ikke alle at de har frihet til å bestemme hvordan de vil leve livene sine. Noen blir kontrollert, overvåket og tvunget til ting de selv ikke vil.


05.05.2020

Fylkesmannens Ungdomsråd om å være ung under korona-epidemien

29. april hadde fylkesmannen videomøte med ungdomsrådet på Teams. Ungdommen fra mange steder i Agder, fortalte hvordan de opplever Covid-19-situasjonen fra sitt ståsted. De fortalte om en ensom tilværelse for en del nå. De trodde at de som strever psykisk, strever enda mer nå. Og at motivasjonen for skolearbeid er dalende, særlig når de ikke vet hvor lenge det skal vare.


05.05.2020

Fylkesmannens Ungdomsråd om å være ung under korona-epidemien

29. april hadde fylkesmannen videomøte med ungdomsrådet på Teams. Ungdommen fra mange steder i Agder, fortalte hvordan de opplever Covid-19-situasjonen fra sitt ståsted. De fortalte om en ensom tilværelse for en del nå. De trodde at de som strever psykisk, strever enda mer nå. Og at motivasjonen for skolearbeid er dalende, særlig når de ikke vet hvor lenge det skal vare.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel