Barn og foreldre

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


11.06.2021

Gina Elisabeth Lund utnevnt til ny statsforvalter i Agder

Lund ble utnevnt i Kongen i statsråd i dag. "Vi får med dette en kompetent og driftig statsforvalter, med et stort engasjement for Agder, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup."


28.05.2021

Beredskap for barn og unge i sommerferien

I sommermånedene er det av erfaring økt risiko for at unge kan bli utsatt for ufrivillig utenlandsopphold, trusler, frihetsberøvelse, tvangsekteskap og/eller andre former for vold. Det gjelder nasjonalt, og det gjelder for våre barn og unge på Agder.


20.05.2021

Ungdomskraft!

Et frokostseminar under Arendalsuka hvor tema blir om ungdommens ressurser


12.05.2021

OBS! Utvidet svarfrist! SVAR INNEN 20. MAI. Er du adoptert og over 18 år? Vil du hjelpe nye adoptivfamilier til å få den hjelpen de trenger?

Bufdir har fått i oppdrag å utrede hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp etter adopsjon. De ønsker derfor at adopterte over 18 år forteller oss hvilke behov for hjelp og støtte de har hatt i ulike faser av livet. Undersøkelsen er helt anonym. Frist 20. mai. 


10.03.2021

Nasjonal videreutdanning for barnevernansatte høst 2021

UiT Norges arktiske universitet tilbyr nasjonal videreutdanning for barnevernansatte i hele Norge som legger vekt på barnevernfaglig kollegaveiledning


04.02.2021

Folkehelseinstituttet sender i dag SMS om appen Smittestopp

FHI sender i ettermiddag en SMS om appen Smittestopp til innbyggerne i Agder, Vestland, Rogaland og Vestfold og Telemark. Rundt 700 000 brukere i Norge har så langt lastet ned appen.


18.12.2020

Hvem kan barn og unge henvende seg til hvis de trenger hjelp i julen?

Statsforvalteren i Agder anbefaler alle som jobber med barn og unge om å opplyse om hvilke hjelpetilbud som er åpne gjennom jul og nyttår. 


07.12.2020

Ny avtale skal styrke tilliten til barnevernet

Dei siste åra har barnevernet fått kritikk både nasjonalt og internasjonalt. No tek Kommunesektorens sentralorganisasjon (KS) og Barne- og familiedepartementet grep for å styrke tilliten til barnevernet gjennom ein felles avtale.


01.12.2020

Fylkesmannen gjennomførte webinar om sårbare barn og unge under covid-19 pandemien

Webinaret ble tatt opp fra Kilden Teater- og Konserthus.


26.10.2020

PRESSEMELDING: Fylkesmannen blir statsforvalter

Fra 1. januar 2021 får fylkesmannen den nye, kjønnsnøytrale tittelen statsforvalter.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel