Tilskudd og erstatninger forvaltet av Statsforvalteren i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som Statsforvalterens ulike fagavdelingene forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. okt Tilskudd til kommunalt rusarbeid – restmidler for 2021 - 2. UTLYSNING Kommunene i Trøndelag
10. des Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
Søknadsfrist Tittel
15. okt Tilskudd til kommunalt rusarbeid – restmidler for 2021 - 2. UTLYSNING
10. des Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus