Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd og erstatninger forvaltet av Statsforvalteren i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som Statsforvalterens ulike fagavdelingene forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. mai Tilskudd til opplæring i samisk i videregående Elever som får opplæring i samisk som førstespråk (samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk 2/Samisk 3). Elever som får opplæring på samisk som opplæringsspråk etter læreplanverket for kunnskapsløftet Samisk
15. jun Opplæring til barn og unge (16-18 år) som søker opphold i Norge Barn og ungdom som søker opphold i Norge
15. okt Tilskudd til samisk i grunnskolen, samisk distrikt Elever som får opplæring i samisk som førstespråk (samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk2/Samisk 3).   Elever som får opplæring på samisk som opplæringsspråk etter læreplanverket for kunnskapsløftet Samisk.
Søknadsfrist Tittel
15. mai Tilskudd til opplæring i samisk i videregående
15. jun Opplæring til barn og unge (16-18 år) som søker opphold i Norge
15. okt Tilskudd til samisk i grunnskolen, samisk distrikt