Tilskudd og erstatninger forvaltet av Statsforvalteren i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som Statsforvalterens ulike fagavdelingene forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. okt Tilskudd til samisk i grunnskolen, samisk distrikt Elever som får opplæring i samisk som førstespråk (samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk2/Samisk 3).   Elever som får opplæring på samisk som opplæringsspråk etter læreplanverket for kunnskapsløftet Samisk.
15. okt Tilskudd til kommunalt rusarbeid – restmidler for 2021 - 2. UTLYSNING Kommunene i Trøndelag
10. des Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
10. des Midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn Statlige aktører, kommuner og kommunale og interkommunale selskaper/virksomheter, og private virksomheter og privatpersoner som har utgifter i forbindelse med opprydding i forurenset grunn og bunn i ferskvann og sjø
15. des Opplæring til barn og unge (16-18 år) som søker opphold i Norge Barn og ungdom som søker opphold i Norge
Søknadsfrist Tittel
15. okt Tilskudd til samisk i grunnskolen, samisk distrikt
15. okt Tilskudd til kommunalt rusarbeid – restmidler for 2021 - 2. UTLYSNING
10. des Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus
10. des Midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn
15. des Opplæring til barn og unge (16-18 år) som søker opphold i Norge