Hvorfor har vi regler for motorferdsel i utmark?

Illustrasjonsbilde - Voksen mann kjører ATV.
Illustrasjonsbilde - Voksen mann kjører ATV. Foto: Mostphotos.com.

Motorferdsel i utmark kan ha stor nytteverdi, men samtidig kan det gi skade på terreng og forstyrre fugle- og dyreliv.

Publisert 12.10.2021

Regelverket rundt motorferdselen i utmark og vassdrag er strengt. Som hovedregel er motorferdsel i utmark og vassdrag forbudt, men det kan gis unntak i særlige tilfeller.

Alle som bruker motorbåt, helikopter, småfly eller motorkjøretøy som snøscooter, ATV, traktor, bil, motorsykkel eller el-sykkel i utmark, bør kjenne til reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag.

Du kan lese mer om motorferdsel i utmark ved å klikke på bildet under.

Motorferdsel i utmark