Tiltak i vassdrag

Hvert år gjøres det en rekke tiltak i og langs vassdrag. De aller fleste tiltakene i vassdrag er søknadspliktige - enten til NVE, kommunen, statsforvalteren eller fylkeskommunen. 

Publisert 23.06.2021

Klikk på bildet, så forklarer vi nærmere hva som gjelder.

Vassdragstiltak hva er det?