Ny ulv påvist i Verdal

Fylkesmannen ble i dag orientert av Miljødirektoratet om saliv/spytt prøven som ble samlet inn i Verdal den 22. august i år er fra en hannulv.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.09.2019

Fylkesmannen i Trøndelag har i dag sendt ut varsel til berørte kommuner, beitenæringen med berørte beitelag og reinbeitedistrikt, samt landbruksorganisasjoner og reinbeitelag om at ny ulv er påvist i Verdal kommune.

En saliv/spytt prøven som ble samlet inn like nord for Lyngsvola i Verdal den 22. august i år er fra en hannulv. Ulven stammer trolig fra Krokvattnet-reviret i grenseområdene mellom Gävleborg og Jämtland i Sverige.

"Ikke viktig"

DNA-prøven viser at den ikke er en såkalt genetisk viktig ulv. Med genetisk viktig ulv menes innvandrende ulv fra den finsk/russiske ulvenbestanden eller valper etter slike immigranter. Denne hannulven kommer i tillegg til ulvetispa som ble påvist ved hjelp av en DNA-prøve som ble innsamlet ved Tverrvola i Verdal kommune den 19. juni 2019.

Rovdata holder også på å analysere en ekskrement prøve som ble samlet inn i samme området som saliv/spytt prøven i Verdal den 21. august. Resultatene fra denne analysen er ennå ikke klar.

Omfattende skader 

Under nesten hele beitesesongen 2019 har det vært en pågående skadesituasjon forvoldt av ulv i grenseområdene mellom Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger, samt på Gaundalen i Snåsa kommune. Siden midten av juni og frem til i dag er det påvist 78 skader forvoldt av ulv på sau/lam og tamrein.

Dette er kadaver som er funnet og undersøkt av Statens naturoppsyn sine rovviltkontakter og lagt inn i Rovbase. Imidlertid er det reelle tallet vesentlig høyere, noe som har vært en stor belastning for beitebrukerne. Saueeiere og reindriftutøvere har brukt utallige dagsverk og ukesverk på å utføre tilsyn med sine dyr. Fylkesmannen har stor forståelse for den frustrasjonen som beitebrukerne føler, og har opplevd denne beitesesongen, på grunn av store skader og tap på grunn av tilstedeværelse av ulv. 

Trolig to ulv

Klima- og miljødirektør Bjørnar Wiseth påpeker at selv om vi ikke har oppdatert informasjon om at ulvetispa, som ble registrert ved hjelp av DNA-prøve innsamlet ved Tverrvola i Verdal i juni, befinner seg i området eller ikke, tar Fylkesmannen nå høyde for at det befinner seg to ulver i grenseområdene mellom Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner. I samråd med Verdal kommune gis det derfor skadefellingstillatelse på to ulver nå når tillatelsen forlenges i en uke fra og med i dag, torsdag den 5. september.