Vedtak - ny ansvarlig enhet - mellomlagring av inerte masser - Bynesvegen 34 B - Trondheim

Veidekke Industri AS har overtatt tillatelsen til mellomlagring av inerte masser i Bynesvegen 34B i Trondheim kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.06.2020

Den 4. juli 2016 fikk Bergmesteren Raudsand AS tillatelse til å mellomlagre inerte, mineralske masser i Bynesvegen 34 B i Trondheim kommune. Tillatelsen er, i vedtak av 6. juni 2020, overført til Veidekke Industri AS.

Tillatelsen med vilkår er tilgjengelig i menyen til høyre, og på www.norskeutslipp.no. Søknadens innhold og begrunnelse for vedtaket fremkommer i vedtaksbrevene.

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra vedtaket er mottatt.