Vedtak - ny ansvarlig enhet - omlasting av avfall på Kleivan industriområde

Fylkesmannen har overført tillatelsen for omlasting og mellomlagring av avfall på Kleivan industriområde til Årbogen Transport AS.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.05.2020

Den 29. august 2019 fikk Ragn Sells AS tillatelse til å drive omlasting og mellomlagring av avfall på Kleivan industriområde (Åfjord kommune). Etter søknad overførte Fylkesmannen, i vedtak av 23. mars 2020, tillatelsen til Årbogen Transport AS.

Tillatelsen med vilkår er tilgjengelig i menyen til høyre, og på www.norskeutslipp.no. Søknaden innhold og begrunnelse for vedtaket fremkommer i vedtaksbrevene.

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra vedtaket er mottatt.