Vedtak - endring av tillatelse - Tiller snødeponi - Trondheim kommune

Tiller snødeponi har søkt om endring av prøvetakingsprogram for utslipp av vann fra smelting av snø. Tiller - Trondheim kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.07.2020

Trondheim Bydrift har drevet deponi for snø på Tiller i Trondheim kommune siden vinteren 2018/19. De fikk en midlertidig tillatelse som er gyldig til og med vinteren 2020/21. Sweco har på vegne av kommune tatt prøver av smeltevann fra 

Tillatelsen med vilkår er tilgjengelig i menyen til høyre, og på www.norskeutslipp.no. Søknadens innhold og begrunnelse for vedtaket fremkommer i vedtaksbrevene.

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra vedtaket er mottatt.