Vedtak - endret tillatelse - Sandstad sorteringsanlegg

Fylkesmannen har endret tillatelsen til Kystavfall AS for sorteringsanlegget på Sandstad.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.05.2020

Kystavfall AS fikk tillatelse til drift av sorteringsanlegget på Sandstad (Hitra kommune) 9. april 2019. Etter søknad endret Fylkesmannen, i vedtak av 20. mars 2020, noen vilkår i tillatelsen.

Bedriften har nå tillatelse til å motta og mellomlagre kasserte kjøretøy (vilkår 1.1 og vilkår 4.8). Vilkår 10 er også endret, slik at årsrapportering må skje i Altinn.

Tillatelsen med vilkår er tilgjengelig i menyen til høyre, og på www.norskeutslipp.no. Søknadens innhold og begrunnelse for vedtaket fremkommer i vedtaksbrevene.

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra vedtaket er mottatt.