Vedtak - endret tillatelse - Tanemsbruvegen sorteringsanlegg

Fylkesmannen har endret tillatelsen til Hovsten Cont & Gjenvinning for sorteringsanlegget i Tanemsbruvegen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.05.2020

Hovsten Cont & Gjenvinning fikk ny tillatelse til drift av sorteringsanlegget i Tanemsbruvegen (Trondheim kommune) 25. september 2019. Etter søknad har Fylkesmannen, i vedtak av 24. mars 2020, endret noen vilkår i tillatelsen.

Endringene omhandler farlig avfall, som nå ikke er tillatt å motta på anlegget. Som følge av kommunesammenslåingen har også anlegget fått nytt gårds- og bruksnummer.

Tillatelsen med vilkår er tilgjengelig i menyen til høyre, og på www.norskeutslipp.no. Søknadens innhold og begrunnelse for vedtaket fremkommer i vedtaksbrevene.

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra vedtaket er mottatt.