Vedtak - endring av tillatelse - Bil1Din AS - satellittmottak - Steinkjer

Bil1Din AS har flyttet sitt satellittmottak for kasserte kjøretøy på Steinkjer

Publisert 15.10.2020

Bil1Din AS har flyttet sin aktivitet til Tømmermannsgata 3 på Steinkjer. De holdt tidligere til i Jæktskippergata. På samme område holder også Rune Bjørnes AS til.

Tillatelsen og vilkår for denne ligger her.

De andre tillatelsene til samme firma, og andre liknende tillatelser finner du på www.norskeutslipp.no