Webinar om Velferdsteknologi 2.desember 2021

Dato:
2. desember 2021 09.00 - 14.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag, Trøndelagsløftet og Verdal kommune

Statsforvalteren i Trøndelag Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag, Trøndelagsløftet og Verdal kommune inviterer til webinar om Velferdsteknologi 2.desember 2021

Publisert 29.09.2021

Målgruppen for webinaret er alle som jobber med velferdsteknologi i kommunene i Trøndelag: ansatte ved sykehjem, hjemmetjenester, institusjoner mv.

Det spanderes lunsj til alle deltakere, på en sum inntil 75 kr pr. person. Summen refunderes til kommunen i etterkant. Det er derfor viktig at vi får vite antall personer som deltar i webinaret, og ikke kun de som er logget på via zoom (hvis man sitter flere sammen). Vi ber om at det sendes en EHF-faktura til denne fakturadressen, EHF: 9908:939958851, Stjørdal
kommune merket med Trøndelagsløftet innen 15.desember.

Plattformen vi bruker er Zoom, og vil får tilsendt lenke til webinaret noen dager i forveien
Noen tips:
- logg deg på i god tid
- sørg for å ha god internettdekning der du er
- bruk google crome hvis du har mulighet

TIL OPPLYSNING: det vil bli foretatt opptak av denne fagdagen. Hvis du ikke ønsker at bildet ditt potensielt blir med på
opptak, ber vi det om å ha kameraet ditt avslått. 

Program for dagen:
09.00-09.05: Introduksjon og informasjon om dagen v/arrangørene
09.05-09.20: Kan teknologi redde velferdsstaten? Mina Gerhardsen, nasjonalforeningen for folkehelsen
09.20-09.30: Tilskudd og siste nytt fra statsforvalteren v/ Thea Kveinå, Statsforvalteren i Trøndelag,
09.30-11.00: Velferdsteknologi og ledelse- hvordan nye metoder og ny praksis i organisasjoner kan oppføre seg likt som virus v/Kjell Arne Røvik, professor og organisasjonsforsker ved UiT og UiS
11.00-11.45: PAUSE
11.45-12.05: Prosjekt digital hjemmeoppfølging- samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten v/Morten
  Lauknes fra Kristiansand kommune 
12.05-12.25: Bredding av elektronisk medisineringsstøtte v/ Rana kommune
12.25-12.45: Bredding av digitalt tilsyn på institusjon. Ansatte fra Verdal kommune deler sine erfaringer 
12.45-12.55: PAUSE
12.55-13.15: Informasjon fra Trøndelagsløftets lovtolkningsveileder v/Stine Slørdal
13.15-13.35: Pilot Medimi (tidligere medicpen)  Ansatte fra Steinkjer, Inderøy og Snåsa kommuner deler erfaringer
13.35-13.55: Leve hele livet reformen- Hva kan innbyggeren selv gjøre for å forberede seg på alderdommen? v/ Bente Kne Haugdahl, Statsforvalteren 
13.55-14.00 PAUSE
14.00-14.20: Velferdsteknologiens ABC- nytt veiledningsmateriale, Informasjon fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram
14.20-14.30: Avslutning

Følg denne linken for påmelding: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0fu7y2p1-0qa6Skyw4_fBeSAnJWgcEhIgXnTPtlYx7BUQU5YRkhDWU9SUkJYS0xLN1VUSjBLRVNENC4u

Frist til påmelding: 22. november

Dato:
2. desember 2021 09.00 - 14.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag, Trøndelagsløftet og Verdal kommune

Kontaktpersoner

Prosjektleder Trøndelagsløftet