Webinar med tema avkorting av produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd

Dato:
21. oktober 2021 09.00 - 11.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Kommunene i Trøndelag
Påmeldingsfrist:
19. oktober 2021 23.59

Statsforvalteren arrangerer webinar for å oppnå at tilskudd utbetales i tråd med regelverket.

Publisert 11.10.2021

Tema som vil bli gjennomgått:

  • Formålet med avkorting
  • Aktsomhetsvurderinger
  • Funn fra forvaltningskontroller

 

Påmeldte vil få tilsendt en Teams-lenke dagen før webinaret.

Velkommen.

Dato:
21. oktober 2021 09.00 - 11.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Kommunene i Trøndelag
Påmeldingsfrist:
19. oktober 2021 23.59