Webinar om økologisk melkeproduksjon

Dato:
28. september 2021 10.00 - 12.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Prosjekt VELG MELK
Målgruppe:
Melkebruk, forvaltning
Påmeldingsfrist:
23. september 2021 23.59
Foto: Økouka Norge.

Norsk landbruksrådgiving, TINE, Rørosmeieriet og en økologisk melkebonde vil informere om produksjonen, behovet for mer økologisk melk og lønnsomheten i produksjonen. Webinaret arrangeres av prosjektet VELG MELK.

Målgruppe for arrangementet er bønder som ønsker å starte opp med økologisk melkeproduksjon.

 

Publisert 31.08.2021

Program:

10:00 – 10:05      Åpning

10:05 – 10:20      Når er økologisk produksjon et alternativ? Rådgivningstilbud, NLR, Anders Eggen

10:20 – 10:35      Lønnsomhet i økologisk melkeproduksjon, TINE, Gunnar Nossum

10:35 – 10:50      Inspirasjon fra Rørosmeieriet som har økt behov for økologisk melk, Trond Vilhelm Lund

10:50 – 11:05      Inspirasjonsbonde, erfaringer med omlegging

11:15 – 11:45      Vi deler oss i grupper for spørsmål og erfaringsutvekslinger

11:45 – 12:00      Oppsummering og avslutning

 

 

VELG MELK er et satsingsprosjekt for deg som fortsatt er melkeprodusent. Hvilke valg skal vi gjøre for vårt bruk? Prosjektet skal være et hjelpemiddel for å ta valg. Virkemidlet er rådgiving og kunnskap. Satsinga angår deg som bonde, din samboer eller ektefelle, men også neste generasjon.

Samarbeidspartnere i prosjektet VELG MELK: Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag bondelag, Nord- og Sør-Trøndelag bonde- og småbrukarlag, Tine Rådgivning og medlem, Norsk landbruksrådgivning Trøndelag, Innovasjon Norge, landbrukskontorene i kommunene og Statsforvalteren i Trøndelag»

 

Dato:
28. september 2021 10.00 - 12.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Prosjekt VELG MELK
Målgruppe:
Melkebruk, forvaltning
Påmeldingsfrist:
23. september 2021 23.59