BRUKER OG ETAT MØTES 2021: God samhandling - godt resultat

Dato:
16. september 2021 09.00 - 15.30
Sted:
Stiklestad Nasjonale kultursenter, verdal, Verdal
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag HF, NAV Trøndelag, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i offentlig sektor. politikere og brukerorganisasjoner
Påmeldingsfrist:
1. september 2021 00.00

Er en felles arena mellom interesseorganisasjoner og offentlige etater, og arrangeres ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter Verdal 16.september 2021.

Hvis pandemien gjør at vi ikke kan arrangere konferansen fysisk, blir det digitalt.

Publisert 17.06.2021

Program:

09:00-09:30 Registrering m/kaffe

09:30-09:40 Velkommen v/møteleder Jan Arve Strand, avdelingsdirektør for samfunnsavdelingen NAV Trøndelag

09:40-10:15 Viktigheten av gode koordinerte tjenester v/Tor Åm, direktør Helse Nord-Trøndelag

10:15-10:45 Hvordan bidrar gode koordinerte tjenester til økt livskvalitet for meg v/Kjetil Hjelde, brukerrepresentant

10:45-11:00 Pause

11:00-11:30 Samarbeid 2.0 Individuell jobbstøtte i praksis (IPS) v/Marit Olsborg, Fylkeskontakt IPS og Alisa Ramsø, Metodeveileder for Jobbresept 1 ved Rusklinikk, PUT og Smertesentret

11:30-12:15 La oss gjøre det sammen v/Håvard Moe, seniorrådgiver KS

12:15-13:15 Lunsj

13:15-14:00 Hvordan kan Helseplattformen skape god samhandling - "kaffe samtale"

                    Britt Elin Strand - Brukerrepresentant Helse Midt-Norge

                    Nancy Haugan - Rådgiver - Regional koordinerende enhet Helse Midt-Norge

                    Tor Erling Evjen - Prosjektleder innføring Helseplattformen for kommunene i Midt-Norge

14:00-14:15 Pause

14:15-15:30 "Samspill og mestring" - et foredrag til inspirasjon og ettertanke v/Marco Elsafadi, Relasjonshøvding

15:30 Vel hjem!

Konferanseavgift kr 600,- Konferansen er gratis for brukerorganisasjonene

Påmelding og mer info via FFO Trøndelag sine nettsider:

Påmelding

 

Spørsmål kan rettes til: 

FFO Trøndelag v/Kari Frøseth Johansen - kari.froseth.johansen@ffo.no

 

Dato:
16. september 2021 09.00 - 15.30
Sted:
Stiklestad Nasjonale kultursenter, verdal, Verdal
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag HF, NAV Trøndelag, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i offentlig sektor. politikere og brukerorganisasjoner
Påmeldingsfrist:
1. september 2021 00.00

Kontaktpersoner

Lenker