Pasient og brukerrettighetsloven kap 4A  - Helsehjelp til personer med manglende samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen

Dato:
15. april 2021 11.00 - 12.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i kommunene som har arbeidsoppgaver som faller inn under lovverk som regulerer bruk av tvang og makt
Påmeldingsfrist:
14. april 2021 11.00

Statsforvalteren har engasjert Wenche Natland Dahlen, jurist og universitetslektor ved NTNU som foreleser

Publisert 19.03.2021

Vi oppfordrer til å samle ansatte og gjennomføre diskusjoner om egen arbeidssituasjon i forkant/etterkant. Det vil være mulig, og det oppfordres til å stille spørsmål.

Alle datoer kl 11-12

Dette er kun påmelding for den 15. april -Flere dager? trykk på lenkene under.

15.04.2021 Pasient og brukerrettighetsloven kap 4A  - Helsehjelp til personer med manglende samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Noen sentrale hovedpunkter knyttet til vurderinger etter dette kapittelet.

22.04.2021 Helse- og omsorgstjenesteloven kap 9 - Regler om bruk av tvang og makt ovenfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Noen sentrale hovedpunkter knyttet til vurderinger etter dette kapittelet.                         

29.04.2021 Velferdsteknologi - Lovverk som omfatter bruk av velferdsteknologi i helse og omsorgs-tjenester med særlig fokus på inngripende teknologi.


Webinaret er lagt opp slik at man kan delta på en eller flere samlinger. Det sendes lenke med invitasjon til hvert webinar. Plattformen for webinaret er Zoom.

Dato:
15. april 2021 11.00 - 12.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i kommunene som har arbeidsoppgaver som faller inn under lovverk som regulerer bruk av tvang og makt
Påmeldingsfrist:
14. april 2021 11.00