Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mars 2021
10. mar - 16. sep 10 - 37 Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med Det regionale støtteapparatet i Trøndelag Informasjon om webinar-serie for kvalitetsreformen Leve hele livet Zoom - påloggingslenke sendes til de påmeldte deltakerne dagen i forveien
mai 2021
12. mai 19 Statsforvalteren og KS Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen for 2022 Digitalt
19. mai - 28. mai 20 - 21 Statsforvalteren i Trøndelag Grunnkurs i sosialtjenesteloven Microsoft Teams
19. mai - 25. mai 20 - 21 NIBIO i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag, landbruksavdelingen Webinar om kunnskapsgrunnlag for jordvern i Trøndelag Webinar på Teams
19. mai 20 Statsforvalteren i samarbeid med Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus), Mental Helse, Nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling(KBT). Arbeid og aktivitet Webinar
20. mai 20 Statsforvalteren i Trøndelag helse og omsorgsavdelingen - i samarbeid med Trøndelagsløftet Bruk av velferdsteknologi i tjenesteytingen til barn og unge med funksjonsnedsettelse Webinar
25. mai 21 Statsforvalteren i Nordland Nettseminar om forebygging av seksuelle overgrep i samiske samfunn Digitalt
25. mai 21 Statsforvalteren i Trøndelag, Oppvekst- og velferdsavdelingen Digital søkerkonferanse om skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter Digitalt, på Teams
26. mai - 27. mai 21 Statsforvalteren i Trøndelag arrangerer i samarbeid med Trondheim kommune og St.Olav Hospital Søndre Trøndelags Demensforum 2021 Digitalt
26. mai - 27. mai 21 Statsforvalteren og RVTS Barns beste: Forebygging av vold og overgrep mot barn og unge Digitalt
27. mai 21 Statsforvalteren og Trøndelagsløftet Høyrisikoprosjektet Webinar
juni 2021
03. jun 22 Statsforvalteren i Trøndelag Sensorskolering Trondheim
03. jun 22 Utviklingssenteret i Trøndelag Læringsnettverk for Pasient- og brukersikkerhet Zoom
03. jun 22 Statsforvalteren i Trøndelag og Møre og Romsdal Webinar om utredning og diagnostisering av demens og implementering av Nasjonal faglig retningslinje. Webinar
08. jun - 09. jun 23 Statsforvalteren i Trøndelag, Vestlandet, Troms, Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt videregåendekurs i økonomisk rådgivning Digitalt – nettmøte i Teams
08. jun 23 Utviklingssenteret i Trøndelag Ernæring for sårbare grupper -Webinarserie 1 Zoom
09. jun - 10. jun 23 Statsforvalteren i Trøndelag, KS og Trøndelag fylkeskommune Arena Trøndelag 2021 Webinar
10. jun 23 Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med regionalt kompetansesenter for lindrende behandling Midt-Norge Erfarings-webinar for tilskuddsmottakere 2021 - Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Teams - lenke sendes ut
10. jun 23 Statsforvalteren i Trøndelag Webinar om oppstart av samtalegrupper for pårørende til personer med demens -UTSATT Webinar
16. jun - 18. jun 24 Statsforvalteren i Trøndelag Fellessensurmøte videregående skole Digitalt
16. jun 24 Statsforvalteren i Trøndelag Fellessensur Trondheim
17. jun 24 Kriminalomsorgen region nord, Helse Midt-Norge RHF og Statsforvalteren i Trøndelag Webinar med tema kriminalomsorg, rus og psykisk helsearbeid med innsatte og domfelte Webinar
september 2021
06. sep - 08. sep 36 Ruralis, NTNU og Statsforvalteren i Trøndelag 2021 Nordisk fag- og forskningsmøte om landbrukshelse Skjetlein Grønt Kompetansesenter
oktober 2021
07. okt 40 Statsforvalteren i Trøndelag Møte med friskolene Blir bestemt senere
13. okt 41 Utviklingssenteret i Trøndelag Ernæring for sårbare grupper -Webinarserie 2 Zoom
november 2021
04. nov - 05. nov 44 Statsforvalteren i Trøndelag Kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap Scandic Stiklestad
10. nov 45 Utviklingssenteret i Trøndelag Erfaringsnettverk demens: Samskapning Zoom
Dato Arrangement
mars 2021
10. mar - 16. sep Informasjon om webinar-serie for kvalitetsreformen Leve hele livet
mai 2021
12. mai Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen for 2022
19. mai - 28. mai Grunnkurs i sosialtjenesteloven
19. mai - 25. mai Webinar om kunnskapsgrunnlag for jordvern i Trøndelag
19. mai Arbeid og aktivitet
20. mai Bruk av velferdsteknologi i tjenesteytingen til barn og unge med funksjonsnedsettelse
25. mai Nettseminar om forebygging av seksuelle overgrep i samiske samfunn
25. mai Digital søkerkonferanse om skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter
26. mai - 27. mai Søndre Trøndelags Demensforum 2021
26. mai - 27. mai Barns beste: Forebygging av vold og overgrep mot barn og unge
27. mai Høyrisikoprosjektet
juni 2021
03. jun Sensorskolering
03. jun Læringsnettverk for Pasient- og brukersikkerhet
03. jun Webinar om utredning og diagnostisering av demens og implementering av Nasjonal faglig retningslinje.
08. jun - 09. jun Digitalt videregåendekurs i økonomisk rådgivning
08. jun Ernæring for sårbare grupper -Webinarserie 1
09. jun - 10. jun Arena Trøndelag 2021
10. jun Erfarings-webinar for tilskuddsmottakere 2021 - Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
10. jun Webinar om oppstart av samtalegrupper for pårørende til personer med demens -UTSATT
16. jun - 18. jun Fellessensurmøte videregående skole
16. jun Fellessensur
17. jun Webinar med tema kriminalomsorg, rus og psykisk helsearbeid med innsatte og domfelte
september 2021
06. sep - 08. sep 2021 Nordisk fag- og forskningsmøte om landbrukshelse
oktober 2021
07. okt Møte med friskolene
13. okt Ernæring for sårbare grupper -Webinarserie 2
november 2021
04. nov - 05. nov Kommunesamling samfunnssikkerhet og beredskap
10. nov Erfaringsnettverk demens: Samskapning