Avviser krav om dekning av sakskostnader

Fylkesmannen i Trøndelag avviser Trønderenergi sitt krav om dekning av sakskostnader etter at Frøya kommune tidligere i år innførte byggestopp for vindmølleutbygging. Kravet er fremmet for sent.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.08.2019

Tidligere i år trakk kommunestyret på Frøya tilbake dispensasjonen som åpnet for vindmølleutbygging i kommunen. Politikerne på Frøya mente Trønderenergi ikke hadde igangsatt arbeidet med vindkraftanlegget innenfor de tre årene som plan- og bygningsloven la opp til. Trønderenergi klagde på kommunens vedtak, og etter ordinær klagebehandling opphevet Fylkesmannen vedtaket den 10.mai 2019.

Fremmet krav om dekning

I juni måned fremmet Trønderenergi et krav mot Frøya kommune på 693 000 kroner. Kravet er ment å dekke Trønderenergi sine sakskostnader i klagesaken. Fylkesmannen har nå vurdert saken og konkluderer med at kravet er fremmet for sent.

Krav om sakskostnader må fremmes senest tre uker etter at det nye vedtaket er gjort kjent. Fylkesmannen fattet sitt vedtak 15.mai og vedtaket ble oversendt partene samme dag. Trønderenergi sitt krav er fremmet seks uker etter at vedtaket var gjort kjent. Fylkesmannen har derfor kommer til at kravet om dekning av sakskostnader må avises.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner