Høringsuttalelser

Her samler vi våre svar på høringer hvor vi har avgitt uttalelse.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.02.2018

Høringssvar på forslag til nye midlertidige regler om hjemmeopplæring
Uttalelse til endringer i rovviltforvaltningen
Høringsuttalelse - Nord universitets studiestedsstruktur
Fylkesmannens uttalelse til Trøndelagsplanen 2018-2030
Uttalelse til førerkortforskrift