Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Høringsuttalelser

Her samler vi våre svar på høringer hvor vi har avgitt uttalelse.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 05.02.2018

Høringssvar på forslag til nye midlertidige regler om hjemmeopplæring
Uttalelse til endringer i rovviltforvaltningen
Høringsuttalelse - Nord universitets studiestedsstruktur
Fylkesmannens uttalelse til Trøndelagsplanen 2018-2030
Uttalelse til førerkortforskrift