Frist Uke Høring
april 2020
23. apr 17 Høring - søknad om tillatelse til mottak, mellomlagring og deponering av masser - Odd Einar Kne AS - Steinkjer kommune
20. apr 17 Høring – søknad om tillatelse til utfylling i sjø - Uttian – Ellingsholmen – Frøya kommune
mars 2020
25. mar 13 Høring-søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø og mudring i småbåthavna – Kjerknesvågen gbnr. 83/66, Inderøy kommune
20. mar 12 Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Øvre Forset deponi - Trondheim kommune
20. mar 12 Oppdatert informasjon - Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Bjørka massedeponi - Trondheim kommune
20. mar 12 Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene og organiske masser - Ålma massedeponi - Oppdal kommune
20. mar 12 Høring-søknad fra Namdal Bilopphuggeri AS
13. mar 11 Høring - Forvaltningsplan for Eidsbotn fuglefredningsområde
01. mar 9 Høring - Forslag om vern av Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden
01. mar 9 Høring - forvaltningsplaner for Rødberget marine verneområde og Grønningsbukta naturreservat
februar 2020
14. feb 7 Høring - søknad om tillatelse til deponering av snø - Grønøra - Orkland kommune
01. feb 5 Høring av forvaltningsplan for Fitjan fuglefredningsområde
januar 2020
24. jan 4 Høring - søknad om tillatelse til deponering av snø - Storøra - Levanger kommune
15. jan 3 Høring - Søknad om tillatelse til videre drift av Tømmeråsmoan komposteringsanlegg - Namdal Tankrens AS
15. jan 3 Høring - søknad om tillatelse til å motta, mellomlagre og kompostere hageavfall - Frøseth AS
13. jan 3 Star Property AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø – gnr/bnr 439/2 i Trondheim kommune
10. jan 2 Høring av søknad fra Forsvarsbygg om endring av tillatelse til Leksdal skyte- og øvingsfelt i Stjørdal kommune
10. jan 2 Forslag til plan for Utvalgte Kulturlandskap - Klevgardan i Oppdal kommune
08. jan 2 Høring - søknad om tillatelse til omlasting av avfall - HB Transport AS - Oppdal kommune
Frist Høring
april 2020
23. apr Høring - søknad om tillatelse til mottak, mellomlagring og deponering av masser - Odd Einar Kne AS - Steinkjer kommune
20. apr Høring – søknad om tillatelse til utfylling i sjø - Uttian – Ellingsholmen – Frøya kommune
mars 2020
25. mar Høring-søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø og mudring i småbåthavna – Kjerknesvågen gbnr. 83/66, Inderøy kommune
20. mar Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Øvre Forset deponi - Trondheim kommune
20. mar Oppdatert informasjon - Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Bjørka massedeponi - Trondheim kommune
20. mar Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene og organiske masser - Ålma massedeponi - Oppdal kommune
20. mar Høring-søknad fra Namdal Bilopphuggeri AS
13. mar Høring - Forvaltningsplan for Eidsbotn fuglefredningsområde
01. mar Høring - Forslag om vern av Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden
01. mar Høring - forvaltningsplaner for Rødberget marine verneområde og Grønningsbukta naturreservat
februar 2020
14. feb Høring - søknad om tillatelse til deponering av snø - Grønøra - Orkland kommune
01. feb Høring av forvaltningsplan for Fitjan fuglefredningsområde
januar 2020
24. jan Høring - søknad om tillatelse til deponering av snø - Storøra - Levanger kommune
15. jan Høring - Søknad om tillatelse til videre drift av Tømmeråsmoan komposteringsanlegg - Namdal Tankrens AS
15. jan Høring - søknad om tillatelse til å motta, mellomlagre og kompostere hageavfall - Frøseth AS
13. jan Star Property AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø – gnr/bnr 439/2 i Trondheim kommune
10. jan Høring av søknad fra Forsvarsbygg om endring av tillatelse til Leksdal skyte- og øvingsfelt i Stjørdal kommune
10. jan Forslag til plan for Utvalgte Kulturlandskap - Klevgardan i Oppdal kommune
08. jan Høring - søknad om tillatelse til omlasting av avfall - HB Transport AS - Oppdal kommune