Frist Uke Høring
desember 2019
20. des 51 Søknad om endring av tillatelse – Fosen Gjenvinning AS – Stokksund - Åfjord kommune
09. des 50 Forslag til forvaltningsplan for Grytdalen naturreservat
november 2019
29. nov 48 Høring - søknad om tillatelse til deponering av snø - Forset Grus AS - Klæbu kommune
24. nov 47 Høring - søknad om tillatelse til sortering og omlasting av avfall - Steinkjer Agenturforretning AS - Steinkjer kommune
17. nov 46 Høring - tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Udduvold vest - Melhus kommune
01. nov 44 Søknad fra Trøndelag Bildeler Verdal AS – endring av tillatelse – Verdal kommune
oktober 2019
20. okt 42 Høring - søknad om tillatelse til mellomlagring av tørr biorest - Ecopro AS - Verdal kommune
07. okt 41 Søknad om tillatelse til utfylling i Nidelva ved Elgeseter bro – Studentersamfundet i Trondhjem – Trondheim kommune
september 2019
20. sep 38 Høring - graving i deponi og midlertidig sorteringsanlegg - Heggstadmoen - Trondheim kommune
09. sep 37 Kunngjøring – søknad om tillatelse etter forurensningsloven til kompostering av organisk avfall – etablering av pilotanlegg - gbnr. 327/1 Tillerbruvegen 157 , Øvre Tiller i Trondheim kommune.
01. sep 35 Kunngjøring – søknad om tillatelse til tildekking av forurensede sedimenter i sjø – Hommelvikbukta – Malvik kommune.
01. sep 35 Høring - søknad om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall - Stormyra Miljøstasjon AS - Stjørdal kommune
01. sep 35 Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E 6 langs strekningen Ranheim – Være i Trondheim kommune
august 2019
26. aug 35 Kunngjøring - Søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven for Inderøy Slakteri AS
25. aug 34 Søknad om ny utslippstillatelse for Norsk Kylling AS for etablering av næringsmiddelbedrift på Furumoen i Orkdal kommune
23. aug 34 Kunngjøring – søknad om kompostering av skjellavfall – Ålmo næringsområde, Rissa – Indre Fosen kommune
20. aug 34 Høring – søknad om mudring, dumping og utfylling – Grunne i Hestdalen – Sørmarkfjellet AS – Flatanger kommune
20. aug 34 Søknad om ny utslippstillatelse for Saint-Gobain Byggevarer As Avd Trondheim (tidligere Weber Leca)
15. aug 33 Høring - søknad om tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy - Autometall AS - Steinkjer kommune
14. aug 33 Kunngjøring – søknad om dispensasjon for utslipp av urenset avløpsvann fra Ostangen renseanlegg til Nidelva, Klæbu kommune.
Frist Høring
desember 2019
20. des Søknad om endring av tillatelse – Fosen Gjenvinning AS – Stokksund - Åfjord kommune
09. des Forslag til forvaltningsplan for Grytdalen naturreservat
november 2019
29. nov Høring - søknad om tillatelse til deponering av snø - Forset Grus AS - Klæbu kommune
24. nov Høring - søknad om tillatelse til sortering og omlasting av avfall - Steinkjer Agenturforretning AS - Steinkjer kommune
17. nov Høring - tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Udduvold vest - Melhus kommune
01. nov Søknad fra Trøndelag Bildeler Verdal AS – endring av tillatelse – Verdal kommune
oktober 2019
20. okt Høring - søknad om tillatelse til mellomlagring av tørr biorest - Ecopro AS - Verdal kommune
07. okt Søknad om tillatelse til utfylling i Nidelva ved Elgeseter bro – Studentersamfundet i Trondhjem – Trondheim kommune
september 2019
20. sep Høring - graving i deponi og midlertidig sorteringsanlegg - Heggstadmoen - Trondheim kommune
09. sep Kunngjøring – søknad om tillatelse etter forurensningsloven til kompostering av organisk avfall – etablering av pilotanlegg - gbnr. 327/1 Tillerbruvegen 157 , Øvre Tiller i Trondheim kommune.
01. sep Kunngjøring – søknad om tillatelse til tildekking av forurensede sedimenter i sjø – Hommelvikbukta – Malvik kommune.
01. sep Høring - søknad om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall - Stormyra Miljøstasjon AS - Stjørdal kommune
01. sep Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E 6 langs strekningen Ranheim – Være i Trondheim kommune
august 2019
26. aug Kunngjøring - Søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven for Inderøy Slakteri AS
25. aug Søknad om ny utslippstillatelse for Norsk Kylling AS for etablering av næringsmiddelbedrift på Furumoen i Orkdal kommune
23. aug Kunngjøring – søknad om kompostering av skjellavfall – Ålmo næringsområde, Rissa – Indre Fosen kommune
20. aug Høring – søknad om mudring, dumping og utfylling – Grunne i Hestdalen – Sørmarkfjellet AS – Flatanger kommune
20. aug Søknad om ny utslippstillatelse for Saint-Gobain Byggevarer As Avd Trondheim (tidligere Weber Leca)
15. aug Høring - søknad om tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy - Autometall AS - Steinkjer kommune
14. aug Kunngjøring – søknad om dispensasjon for utslipp av urenset avløpsvann fra Ostangen renseanlegg til Nidelva, Klæbu kommune.