Søknad om utslippstillatelse for Fosenskalldyr AS – Vasøya

Høringsfrist:
24. september 2021 23.59
Foto: Statsforvalteren i Trøndelag.

Fosenskalldyr AS søker om utslippstillatelse fra foredlingsanlegget for krabbe på Nordneset ved Vasøya i Ørland kommune.

Publisert 24.08.2021

Det søkes om utslipp av prosessavløpsvann og reststoff fra produksjonen. Reststoffet består av krabbeskall på max 4x14 mm. Utslippet skal slippes i Vallersundet på 14 meters dyp.

Statsforvalteren ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 24. september 2021.