Høring på forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag

Høringsfrist:
18. mai 2021

Med bakgrunn i jordbruksavtalene 2019 innfører Statsforvalteren i Trøndelag miljøtilskudd til "soner for pollinerende insekt" for søknadsomgangene 2021. Dette medfører behov for endring av "Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag FOR-2019-04-12-520.

Høringsfristen er satt til 18. mai. 

Publisert 06.04.2021

Høringsbrev og forslag til ny forskrift ligger vedlagt under dokumenter til høyre på denne siden.