Kunngjøring - Oppstart av marint vern i Ytre Vikna og revisjon av Borgan og Frelsøy naturreservat og dyrelivsfredning

Høringsfrist:
1. januar 2021 23.59

Fylkesmannen vil med dette kunngjøre oppstart av verneplanarbeidet for et marint verneområde i Ytre Vikna: "Borgan - Frelsøy" og arbeidet med revisjon av Borgan og Frelsøy naturreservat og dyrelivsfredning. De berørte områdene ligger i Nærøysund kommune.

Publisert 06.11.2020

Fylkesmannen har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å melde oppstart av planarbeidet for marint vern i Borgan - Frelsøy. Samtidig med planarbeidet for marint vern vil det også bli gjennomført en revisjon av det eksisterende verneområdet Borgan og Frelsøy naturreservat og dyrelivsfredning.

Oppstartsmelding er sendt ut til berørt kommune, grunneiere og andre aktuelle høringsparter. Dokumentene kan lastes ned fra høyre kolonne.

Andre relevante dokumenter i saken finnes på:
https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Miljo-og-klima/Nyheter-miljo-og-klima/2020/10/oppstart-av-marint-vern-borgan---frelsoy/ 

Frist for innspill til oppstartsmeldingen
Frist for innspill til oppstartsmeldingen og forslag til representanter i referansegruppen er 01.01.2021.

Innspill kan sendes elektronisk til fmtlpost@fylkesmannen.no eller pr post til:

Fylkesmannen i Trøndelag
Postboks 2600
7734 Steinkjer

 

Høringsfrist:
1. januar 2021 23.59