Søknad om utslippstillatelse for Statkraft Energi AS i forbindelse med rehabilitering av Nesjødammen i Tydal kommune

Høringsfrist:
22. desember 2020 23.55

Statkraft Energi AS søker om tillatelse til midlertidige utslipp for rehabilitering av Nesjødammen i Tydal kommune. Det skal i forbindelse med rehabiliteringen bl.a. drives et midlertidig pukkverk og drives en ny tappetunnel.

Publisert 23.11.2020

I forbindelse med disse arbeidene vil det bli utslipp av bl.a. partikler og nitrogen. Det skal derfor utføres rensing av utslippet.

Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn i Tydal kommune og hos Fylkesmannen i Trøndelag på www.fylkesmannen.no/trondelag.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 22.12.20.