Søknad om etablering av 3 deponier i forbindelse med ny E6 fra Ulsberg (Rennebu kommune) til Vindåsliene (Midtre Gauldal kommune).

Høringsfrist:
15. oktober 2020 23.59

Nye Veier AS skal bygge ny E6 fra Ulsberg (Rennebu kommune) til Vindåsliene (Midtre Gauldal kommune). 

Publisert 22.09.2020

Det skal på denne strekningen etableres 3 deponier (alle i Rennebu kommune) for overskuddsmasser (rene masser) i forbindelse med vegutbyggingen. Det skal være drift på deponiene i 3 år (2020-2023).

Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn i Rennebu kommune og hos Fylkesmannen i Trøndelag på www.fylkesmannen.no/trondelag.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 25.10.20