Høring - forslag til vilkår - Bilopphugging Ytre Namdal - Nærøysund kommune

Høringsfrist:
30. august 2020 23.59

Forslag til nye vilkår for Bilopphugging Ytre Namdal - Ottersøy - Nærøysund kommune

Publisert 10.07.2020

Bilopphugging Ytre Namdal har sendt inn opplysninger slik at Fylkesmannen kan utarbeide ny tillatelse til drift ved bilopphuggeren på Ottersøy.

Bilopphugging Ytre Namdal driver på gnr. 6, bnr. 40 i Nærøysund kommune (Foldavegen 5935). Bedriftens tillatelse er fra 2002. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag begynte et arbeid med ny tillatelse i 2016, men det ble ikke sluttført.

Høsten 2019 gjennomførte Fylkesmannen tilsyn ved bedriften. I etterkant av dette ble bedriften bedt om å komme med opplysninger til å utarbeide ny tillatelse etter forurensningsloven. Forholdene som ble bemerket etter tilsynet er rettet opp i, og Fylkesmannen starter nå arbeidet med ny tillatelse.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 30. august 2020.

Innhold i en tillatelse
I en tillatelse setter Fylkesmannen vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot støv, flygeavfall, og lignende.

Gjeldende tillatelse er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Forslag til nye vilkår ligger i menyen til høyre.