Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Vil ha rapport om mutantsmitte

Den siste tiden har Trøndelag hatt fallende koronasmitte. Men utbruddet av mutantviruset i Trondheim gir grunn til en viss uro. For å ha god fylkesoversikt ber Statsforvalteren kommunene melde fra dersom de får smitte med mutert koronavirus i egen kommune.

Publisert 09.02.2021

Før helgen ble de første tilfellene av mutantsmitte oppdaget i Trøndelag. Da fikk flere personer i Trondheim påvist smitte av den engelskmuterte varianten av koronaviruset. Den er mer smittsom enn den opprinnelige varianten som er mer vanlig i Norge.

Smitteutbruddet i Trondheim har ført til at folk i flere andre kommuner har måttet teste seg. De berørte kommunene har jobbet systematisk og godt med sin TISK-håndtering. (Testing, isolering, smittesporing og karantene). Vår erfaring er at kommunene også er forberedt på å oppskalere TISK-arbeidet dersom de får mutert virus i egen kommune.  

Vil ha informasjon

For å få en samlet oversikt over eventuell spredning av mutert koronavirus ber Statsforvalteren i Trøndelag om at kommunene rapporterer inn påviste tilfeller av mutert virus.

-Det er en fare for at denne varianten kan bre om seg. Om smitten skulle bli omfattende må det kanskje settes inn strenge smitteverntiltak over kommunegrensene. Derfor ber vi nå om at tilfeller av mutert smitte rapporteres til oss fortløpende, sier fylkeslege Jan Vaage hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Hvordan skal kommunene rapportere fra om slik smitte?

-Da kan kommunene bruke beredskapskanalen slik de gjør med annen rapportering i forbindelse med koronapandemien, eller sende oss en e-post på sftlberedskap@statsforvalteren.no, sier fylkeslegen.

Hensikten med rapporteringen er å få opp en oversikt over smitteutbredelsen og
-situasjonen i fylket, slik at man kan samordne innsatsen best mulig.

Flere kommuner jobber allerede tett sammen, også om mulige ekstra smitteverntiltak hvis det skulle bli behov for det. Trondheim og de omkringliggende kommunene er et godt eksempel på det. Statsforvalteren følger også situasjonen tett og har god dialog med kommunene, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Mulig tiltak om smitten kommer ut av kontroll

På gårsdagens møte i fylkesberedskapsrådet ble medlemmene i rådet blant annet orientert om hvilke tiltak som kan bli aktuelle om det blir stor smittespredning. Dette er tiltak man kan kjenne igjen fra det sentrale Østlandsområdet eller Vestlandet som akkurat nå opplever smitte med mutert virus.

Les mer om mulige aktuelle tiltak her