Regjeringen la frem gjenåpningsplan

Onsdag la statsminister Erna Solberg frem regjeringens plan for gjenåpning av Norge. Planen baserer seg på en gradvis åpning i fire faser. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv.

Publisert 07.04.2021

Statsminister Erna Solberg la frem planen for gjenåpning av samfunnet for Stortinget onsdag 7. april. Regjeringen ønsker å prioritere barn og unge først, deretter kommer hensynet til arbeidsplasser og næringsliv.  Planen for gjenåpningen av Norge tydeliggjør hvilke forutsetninger som må være tilstede for å åpne opp, men de fire trinnene datofestes ikke. Det er tre sentrale sjekkpunkter som avgjør hvor fort samfunnet kan åpnes.

  • Smittesituasjon og sykdomsbyrde
  • Kapasitet i helsetjenesten
  • Vaksinasjon


For hvert trinn i gjenåpningen, må vi følge situasjonen nøye. Hvis antall smittede og antall syke ikke går opp, kan vi gå videre til neste trinn etter tre uker. Hvis antall smittede og syke øker, må vi vente eller stramme inn igjen. Med andre ord er det data og ikke datoer som vil styre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding fra regjeringen.

Regjeringens tiltaksplan består av fire trinn, og inneholder en oversikt over hvilke tiltak som kan lettes på i hvert trinn. Det første trinnet er tiltaksnivået vi hadde før 25. mars 2021.
Les mer om planen for gjenåpning av Norge her.