Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Innstramningene i innreisereglene videreføres

Regjeringen viderefører innstramningene i innreisereglene som ble innført 29. januar – dog med noen mindre tilpasninger.

Publisert 10.02.2021

Det var på en pressekonferanse i dag regjeringen gjorde det kjent at de har besluttet å videreføre innstramningene i innreisereglene. Samtidig ble det kjent at regjeringen arbeider videre med sikte på å kunne åpne mer opp, samtidig med at unntakene til karantenehotell og kontrollen strammes inn.

Innstramningene videreføres ut februar måned.

Les mer på regjeringen.no