Innfører nedjustert TISK i kommunene

Fra 27.september innføres nedjustert TISK i kommunene. Når det blir aktuelt å gå over til "En normal hverdag med økt beredskap", vil nedjustert TISK opprettholdes i en overgangsperiode på om lag fire uker.

Publisert 17.09.2021

Nedjustert TISK innebærer at færre må gå i karantene og at kommunene i mindre grad skal drive med smittesporing.

Regjeringen legger opp til at nedjustert TISK videreføres i en overgangsperiode på om lag fire uker når det etter hvert blir aktuelt å gå over til "En normal hverdag med økt beredskap".

Les mer på Regjeringen.no