Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Følger situasjonen tett

Statsforvalteren i Trøndelag følger utviklingen av smitteutbruddet med det muterte viruset i Osloregionen tett. Trønderne bes om å unngå reiser til Oslo-regionen og følge de nasjonale og lokale  smittevernrådene ekstra godt.

Publisert 25.01.2021

Utbruddet av det muterte viruset i Nordre Follo kommune og de nye tiltakene som innføres for regionen, viser alvoret i pandemisituasjonen.

-Vi tar allerede nå forholdsregler og forbereder oss for at en lignende situasjon kan oppstå her i Trøndelag. Det viktigste er at smittevernet i fylket fortsatt holdes under god kontroll, slik at helsetjenesten i kommunene har nødvendig kapasitet til å gjennomføre vaksinering som planlagt, sier statsforvalter Frank Jenssen.

Den engelske virusmutasjonen er langt mer smittsom enn variantene som har dominert i Norge hittil. Folkehelseinstituttet vurderer at faren for spredningen av mutasjonen er stor.

Kommuner oppfordrer til reisestopp

Flere trønderske kommuner gikk i helgen ut og anbefalte sine innbyggere om å unngå reiser til Oslo-regionen.

-Vi støtter sterkt de kommunene som har bedt innbyggerne ikke reise til de aktuelle kommunene, det er en god anbefaling for alle innbyggerne i Trøndelag, sier fylkeslege Jan Vaage. Vi oppfordrer også alle trønderne til å følge lokale og nasjonale smitteverntiltak ekstra nøye i tiden fremover, sier Vaage.

Tekst oppdatert 25.jan kl. 15.55 

Direktoratet og FHI anbefaler ikke karantene for tilreisende fra de berørte kommunene eller særskilt testing av tilreisende - med unntak av det som nevnes i et eget brev, som Statsforvalteren nylig videreformidlet til kommunene.

Les mer om det her

Har du spørsmål om hva som gjelder i din kommune, eller ønsker å bestille en time for testing, anbefaler vi at du sjekker deres hjemmesider for mer detaljert informasjon.

- Det kan også være lurt å ta en samtale med arbeidsgiver om du er usikker om du kan møte på jobb dersom du har vært på reise, eller hatt besøk av gjester, fra Oslo-regionen, sier Vaage.

Flere kommuner i Oslo og Viken er foreløpig berørt av smitteutbruddet.
Du finner informasjon om kommuner og restriksjoner i pressemeldingen fra regjeringen.

Oversikt over nasjonale tiltak fra 20. januar 2021.