Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Statsborgerseremonier

Er du ny norsk statsborger? Statsforvalteren inviterer alle nye statsborgere som har fylt 12 år, til statsborgerseremoni. Målet med statsborgerseremonien er å ønske nye statsborgere velkommen og markere at nye medlemmer tas opp i det norske fellesskapet. Seremonien er en festdag, og du bestemmer selv om du vil delta eller ikke. 


24.11.2019

Statsborgerseremoni 2019 - Trondheim

85 nye norske statsborgere deltok under lørdagens høytidelige statsborgerseremoni i Erkebispegården i Trondheim.


09.11.2019

Statsborgerseremoni 2019

26 nye norske statsborgere deltok under lørdagens høytidelige statsborgerseremoni på Statens hus i Steinkjer.


16.09.2019

Statsborgerseremoni 2019 -Steinkjer

Lørdag 9. november 2019 har Fylkesmannen i Trøndelag gleden av å invitere nye norske statsborgere fra den nordlige delen av fylket til statsborgerseremoni.


13.09.2019

Statsborgerseremoni 2019 i Trondheim

Lørdag 23. november 2019 har Fylkesmannen i Trøndelag gleden av å invitere nye norske statsborgere fra den sørlige delen av fylket til statsborgerseremoni i Erkebispegården.


03.11.2018

Samlet til statsborgerseremoni

Rundt 25 nye norske statsborgere ble i helgen ønsket velkommen i en høytidelig seremoni på Statens hus i Steinkjer.


02.10.2018

Statsborgerseremoni 2018 -Trondheim

Lørdag 17. november 2018 har Fylkesmannen i Trøndelag gleden av å invitere nye norske statsborgere fra den sørlige delen av fylket til statsborgerseremoni i Erkebispegården


02.10.2018

Statsborgerseremoni 2018 -Steinkjer

Fylkesmannen i Trøndelag har gleden av å invitere nye norske statsborgere fra den nordlige delen av fylket, til statsborgerseremoni på Statens hus, Strandvegen 38 i Steinkjer lørdag 3. november 2018 fra kl 12.30 – kl 16.00