Tilskudd for svømming i barnehager

Barnehager, frivillige organisasjoner og kommuner som ønsker å drive svømmeopplæring av barn i barnehage kan nå søke Fylkesmannen om tilskudd.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.02.2019

Tilskuddsmottakere er kommuner og frivillige organisasjoner.

Målgruppe er barn i kommunale og private barnehager i alderen 4-6 år.

Fylkesmannen i Trøndelag lyser med dette ut tilskuddsmidler til svømmeopplæring i barnehage. Fylkesmannen har fått tildelt kr 5 049 000 ,- for året 2019.

Satsen pr. barn er 1 850,-.

 

Søknadsfristen er 4.mars 2019.