Barn og foreldre

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


13.09.2021

Barnevernsreformen, en oppvektsreform

Fra 1. januar får kommunene økt faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Da trer barnevernreformen i kraft. 

 


08.09.2021

Stikkprøver viste lovbrudd i barneverntjenesten

Kommunene i Midtre Namdal barneverntjeneste er bedt om å lage en plan for hvordan lovbruddene skal rettes opp. Det er konklusjonen i Statsforvalterens tilsynsrapport.


05.09.2021

Samordnet innsats for barn og unge

De fleste barn og unge som vokser opp i Norge har det bra. Men noen unge er mer utsatt og har sammensatte utfordringer som krever samordnet innsats.


19.08.2021

Sikrer bedre ivaretakelse av barna

Helsepersonell har plikt til å kartlegge og vurdere om barn som er pårørende har behov for informasjon og nødvendig oppfølging. Kjennskapet til lovverket varierer ute i tjenestene.


29.06.2021

Webinar "Barn som pårørende"

Statsforvalteren i Trøndelag arrangerer, i samarbeid med Kompetansesenter rus- Midt-Norge (KoRus) den 7 oktober kl. 08.30 - 11.30 webinar med tema "Barn som pårørende"

 

 


18.06.2021

Varsler tilsyn med barnevernet i Midtre Namdal

Statsforvalteren i Trøndelag oppretter tilsyn med barnevernstjenesten i Midtre Namdal. Det skjer etter vedvarende lovbrudd.


03.06.2021

Beredskap for barn og unge i sommerferien

I sommermånedene er det erfaringsmessig økt risiko for at unge kan bli utsatt for ufrivillig utenlandsopphold, trusler, frihetsberøvelse, tvangsekteskap og/eller andre former for vold. 


18.03.2021

Barns beste: Forebygging av vold og overgrep mot barn og unge

Den 26. og 27.mai arrangerte statsforvalteren i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark sammen med RVTS Midt og RVTS Nord en digital konferanse om forebygging av vold og overgrep mot barn og unge. Her finner du opptaket fra denne konferansen


09.03.2021

Han skal lede oppvekst- og velferdsavdelingen

Frode Kvittem (46) er tilsatt som ny oppvekst- og velferdsdirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag. Han kommer fra stillingen som kommunalsjef for oppvekst i Verdal kommune.


17.02.2021

Smittevernreglene gjelder også i vinterferien

Vinterferien står for døren, og mange skal ta en velfortjent pause fra arbeid og skole. For noen er ferie å være hjemme, i byen eller på hytta. Men uansett hvordan vi tilbringer vinterferien skal vi fortsette å følge smittevernreglene.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel