Katrine Erikstad blir ny landbruks- og reindriftsdirektør

Katrine Erikstad (46) har takket ja til den utlyste stillingen som landbruks- og reindriftsdirektør hos Statsforvalteren i Nordland.  

Publisert 06.07.2021

Erikstad kommer fra stillingen som seksjonsleder for plan og ressursutvikling i Nordland fylkeskommune og har hatt ulike roller der siden 2006.

Gjennom sine år i fylkeskommunen, både som rådgiver og leder, har Erikstad samarbeidet tett med Statsforvalteren på flere områder. Hun kjenner også meget godt til direktorat- og departementsstrukturen på nasjonalt nivå.

De siste årene har Erikstad jobbet tett med politisk ledelse i fylkeskommunen og dermed hatt et mer strategisk og overordnet fokus. Hun har lang erfaring med plan og miljøsaker.

Erikstad kommer fra Bodø og er mastergradsutdannet ved NTNU (Botaniske og biologiske fag) og har ulike fordypninger fra Universitetet i Tromsø (SAMPLAN), Høgskolen i Bodø (prosjektledelse) samt NMBU (bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn.

Erikstad starter i jobben hos oss senest 4. oktober.