Barfrost og lite nedbør skaper problemer med vannforsyningen

Barfrost og lite nedbør gir utfordringer for vannforsyningen i Nordland.
Barfrost og lite nedbør gir utfordringer for vannforsyningen i Nordland. Foto: Pixabay.com.

Lang periode med barfrost og lite nedbør har medført utfordringer for flere kommuner i Nordland. Statsforvalteren i Nordland har derfor bedt kommunene sette fokus på vannberedskap og leveringsikkerhet.

Publisert 29.01.2021 av Wigdis Korsvik

På bakgrunn av meldinger om utfordringer med vannforsyningen flere steder i fylket, sendte Statsforvalteren tidligere i uka ut et brev til alle kommmunene (se link til brevet på siden her).

Dette var også tema under fylkesberedskapsmøtet fredag 29.januar.

I 2018 var værforholdene lik dagens, noe som fikk konsekvenesr for en del vannverk i Nordland.

I brevet til kommunene blir det påpekt at grunnvannstanden er fra normal til lav nå ifølge www.senorge.no, noe som på sikt gir lite tilsig.

Det er veldig lite snø i Nordland (anslagsvis under 10 prosent av normalen).

Dette medfører høy sannsynlighet for mye tele med tilfrysing av rør og lignende som resultat.

Værprognosene fremover viser fortsatt lave temperaturer og lite nedbør og medfører en bekymring for at vannforsyningssituasjonen kan utvikle seg som i 2018.

På bakgrunn av dette ber Statsforvalteren kommunene være oppmerksomme på denne mulige utfordringen og sette fokus på vannberedskap og leveringssikkerhet.

Planverk for hendelser med helt eller delvis bortfallav vann bør oppdateres og kvalitetssikres.