Tildelingsbrev og årsrapporter

Tildelingsbrev og årsrapporter ligger i styringsportalen for statsforvalteren. Denne nettsiden administreres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Se linker til portalen på siden her.

Publisert 12.03.2018