Om oss

Statsforvalteren i Nordland er statens representant i fylket. Vårt ansvar er å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Vi utfører en rekke oppgaver for departement, direktorat og tilsynsmyndigheter. 

Publisert 05.10.2012

Se også animasjonsfilmen under - så får du høre litt mer om hva vi gjør!

Statsforvalteren i Nordland er et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Rettssikkerhet for folk i Nordland er viktig, og vi er klageinstans for mange kommunale vedtak. Vi fører tilsyn og kontroll med kommunene og andre. Vi skal også bidra til samordning av statlig virksomhet i fylket.

I tillegg utfører vi oppdrag for Kongehuset. 
 
Statsforvalteren i Nordland har om lag 160 medarbeidere. Vi er lokalisert på seks steder i fylket.

Hovedkontoret er i Bodø. I tillegg har embetet kontorer i Mosjøen, Storjord i Saltdal kommune, Vega, Trofors i Grane kommune og på Sortland.
 
Vi er tilgjengelig og har normal drift, men vi oppfordrer publikum/besøkende til å henvende seg til oss på telefon (se link til oversikt over ansatte under).
 
På grunn situasjonen med pandemien praktiserer vi en kombinasjon av hjemmekontor og jobbing i kontorlokalene. 
 
Du finner oversikt over alle ansatte her. 
 
Embetet består av seks avdelinger og ledes av statsforvalter, assisterende statsforvalter, avdelingsdirektører og underdirektører. Administrativt ligger embetet under Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). 
  
I styringsportalen for Statsforvalteren finner du våre tildelingsbrev og årsrapporter
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Staten oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids og livserfaring til å søke jobb i staten.
 

Hva gjør Statsforvalteren?

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Ledige stillinger