På denne siden legges det ut informasjon om forskrifter, planer og annet som Statsforvalteren har ute til høring. Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening. Slik skal de også kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver.

Saker sendes på høring fordi

  • det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes.
  • deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Saker på høring fra Statsforvalteren i Nordland nå

Nedenfor kan du sortere høringene etter fagområde.

Frist Uke Høring
juni 2021
25. jun 25 Høring av søknad om endret utslippstillatelse - TINE SA avd. Sandnessjøen
25. jun 25 Høring av søknad om tillatelse til lagring av spillolje - Østbø AS
juli 2021
01. jul 26 Høring av ny, preparert skiløype i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
01. jul 26 Søknad om mudring - Holm fergeleie - Bindal
09. jul 27 Høring - søknad om tillatelse til mottak og gjenvinning av overskuddsmasser, returbetong og returasfalt - Totalknusing Mosjøen AS - Vefsn
16. jul 28 Høring av søknad om utfylling i sjø - Drag containerhavn - Hamarøy
august 2021
03. aug 31 Søknad om mudring og disponering av masser på land - Horn fergeleie – Brønnøy
10. aug 32 Søknad om mudring og disponering av masser på land - Ylvingen fergekai - Vega
10. aug 32 Søknad om mudring og disponering på land - Ørnes fergekai - Meløy
Frist Høring
juni 2021
25. jun Høring av søknad om endret utslippstillatelse - TINE SA avd. Sandnessjøen
25. jun Høring av søknad om tillatelse til lagring av spillolje - Østbø AS
juli 2021
01. jul Høring av ny, preparert skiløype i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
01. jul Søknad om mudring - Holm fergeleie - Bindal
09. jul Høring - søknad om tillatelse til mottak og gjenvinning av overskuddsmasser, returbetong og returasfalt - Totalknusing Mosjøen AS - Vefsn
16. jul Høring av søknad om utfylling i sjø - Drag containerhavn - Hamarøy
august 2021
03. aug Søknad om mudring og disponering av masser på land - Horn fergeleie – Brønnøy
10. aug Søknad om mudring og disponering av masser på land - Ylvingen fergekai - Vega
10. aug Søknad om mudring og disponering på land - Ørnes fergekai - Meløy