Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Videreutdanning - vurdering av barnets beste

Høgskulen på Vestlandet tilbyr en videreutdanning som styrker ansatte i barnevernet sin kompetanse til å gjøre vurderinger av barnets beste i alle faser av en barnevernssak, og styker vurderings- og beslutningskompetansen. Videreutdanningen inngår i Bufdir sin kompetansesatsing og målgruppen er ansatte i det kommunale barnevernet. Søknadsfristen er 15. april.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 14.03.2019

Det er lagt opp til seks samlinger i Bergen fra onsdag til fredag fordelt på to semester. Utdanningen gir 30 studiepoeng. Finn mer informasjon om videreutdanningen ved å bruke lenken på høyre side.

Barne- og likestillingsdepartementet har opprettet en tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning, les mer om tilskuddsordningen ved å bruke lenken til høyre.