Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Til deg som bor på barneverninstitusjon

Hvordan komme i kontakt med Fylkesmannen?

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 26.03.2020

Vi som jobber hos Fylkesmannen er tilgjengelige for dere som bor på barneverninstitusjonene i Nordland.

Ta kontakt med en av oss under "kontaktpersoner" om du har spørsmål, klager eller annet du ønsker å snakke med Fylkesmannen om.

Hvis vi ikke svarer, vil vi ringe opp igjen så snart vi har mulighet. Vi har telefontid fra ca 08.30 til 15.30.