Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Samarbeidskonferanse om barnevernutdanningene

Konferansen er et ledd i arbeidet med å styrke samarbeidet mellom barnevernsektoren og universistet og høgskole. Aktuelle deltakere er ledere i barnevernsektoren og dekaner, studieledere og lærere ved studiesteder som tilbyr utdanninger som kvalifiserer til arbeid i barnevernet. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 06.04.2016

God sammenheng mellom grunnutdanning og yrkesutøvelse er viktig for at ansatte i barnevernet kan utføre arbeidet sitt på en forsvarlig måte.

Konferansen vil finne sted 21.-22. november 2016 i Oslo. Deltakelse er gratis.

Se lenke til høyre for mer informasjon.