Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Barnevernfaglig veilederutdanning

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (30 stp) er et ettårig, samlingsbasert deltidsutdanning for ansatte i barnevernet i hele Norge. Søknadsfristen er 15. april 2019 og Bufdir dekker alle kostander til arbeidsgivere som sender ansatte på utdanningen.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Om studiet:

  • Målgruppen er erfarne barnevernsarbeidere på barnevernsinstitusjon eller i kommunal barneverntjeneste.
  • Deltidsstudie med to fellesamlinger og tre regionale gruppesamlinger i Tromsø, Trondheim, Bergen eller Oslo.
  • Utdanningen er en satsing fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Utdanningen skal bidra til å øke kompetansen, forebygge utbrenthet og redusere turnover i barnevernet gjennom at den nyutdannede eller nytilsatte mottar veiledning gjennom sitt første arbeidsår.

Målet med videreutdanningen er derfor å kvalifisere erfarne barnevernsarbeidere til å inneha rollen som kollegaveileder for nytilsatte.

Mer informasjon om studiet finner du på RKBU sin nettside.

 

Aktuelt

Søknadsfrist: 1. april 2020

Kontaktpersoner:

Prosjektkoordinator UiT:

Ida Grepperud

Telefon: 77 64 59 48